Her yıl farklı ülkelerde gerçekleştirilen “International Symposium on Underwater Research (ISUR)” UNESCO-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, DAN-Divers Alert Network Europe, ICOMOS-International Council on Monuments and Sites, GAMA-General Association on Mediterranean Archaeology, CMAS-World Confederation of Underwater Activities gibi Uluslararası kurumlar tarafından organizasyon ve tanıtım desteği alan Uluslararası düzeyde gerçekleştiren sualtı araştırmalarının konu edinildiği kapsamlı bir organizasyondur.

Söz konusu organizasyon ile gerçekleştirilen bu program sayesinde birçok farklı ülkeden akademisyenler katılım göstermekte ve sualtındaki yaptıkları çalışmaları uluslararası bir düzeyde diğer katılımcılar ile paylaşmaktadır. Sempozyumun temel amacı;

Çalışma amacı içerisinde yer almaktadır.


BİLİM KURULU LİSTESİ